• Shudokan ry | Karate 040 835 9881

Vyökokeet

Vyökokeeseen valmistautuminen

– Edellisen vyön suorituksesta on kulunut vaadittava vähimmäisaika.
– Käyntikertoja on tarpeeksi.
– Leirikäyntejä on tarpeeksi.
– Olet käynyt vyökoevaatimukset läpi, ymmärtänyt ne ja osaat kaikki vaadittavat tekniikat.
– Vasta kun edelliset kohdat ovat täyttyneet, täytä ja palauta vyökoehakemus vetäjälle. Jos vastaus on myöntävä, niin sitten voit ilmoittautua kokeeseen, sekä siihen kuuluvaan vyökoeleiriin.

Huomaathan, että jokainen kohta on minimivaatimus.

Vyökoeleiri on pakollinen kaikille vyökokeeseen osallistuville.

KATSO VYÖKOEVAATIMUKSET

KATSO SEURAAVAT VYÖKOKEET